BAILE ÁR SEIRBHÍSÍ ÁR bPRÓISEAS ÁR nAISTRITHEOIRÍ & TEAGMHÁIL

Ár bPróiseas

Mar aon leis na haistritheoirí den chéad scoth atá againn, bainimid úsáid as an teicneolaíocht is nuaí agus cloímid le dianphróiseas dearbhaithe cáilíochta chun ardchaighdeán ár gcuid oibre a chinntiú.


Cinntímid, tríd an gcóras cuimsitheach bainistíochta tionscadal atá i bhfeidhm againn, go soláthrófar an t-aistriúchán faoin spriocdháta comhaontaithe i ngach cás.


Tá mórbhunachar sonraí aistriúcháin agus téarmaíochta i bhfeidhm againn, rud a bhíonn á fhorbairt i gcónaí. Ar an mbealach sin, cumasaítear dúinn doiciméid a aistriú go tapa agus go héifeachtúil. Cumasaítear dúinn comhsheasmhacht ó thaobh téarmaíochta agus stíle de a chinntiú freisin.


Tá ár n-aistritheoirí nasctha lena chéile ar ár gcóras cuimhne aistriúcháin agus oibríonn siad i ndlúthchomhar le linn ár bpróisis dhícheallaigh dearbhaithe cáilíochta.


Bímid ar thóir na foirfeachta inár gcuid oibre agus leanaimid próiseas deich gcéim do gach jab aistriúcháin:

 

1. Tionscadal tiomnaithe agus cuimhne aistriúcháin shonrach a bhunú don chliant, agus aon chorpais agus aon bhunachair shonraí a bhaineann leis an gcliant á gcur leis an tionscadal

2. An doiciméad a iompórtáil isteach inár mbogearraí cuimhne aistriúcháin

3. An doiciméad a shannadh d’aistritheoir agus tús a chur leis an bpróiseas aistriúcháin

4. An t-aistriúchán a chríochnú agus an doiciméad a athbhreithniú

5. An doiciméad aistrithe a rith trí bhogearraí seiceála litrithe agus gramadaí chun a chinntiú go réiteofar aon earráidí atá ann

6. An tionscadal a shannadh do phrofléitheoir agus tús a chur leis an bpróiseas athbhreithnithe

7. Aon athruithe a chomhaontófar idir an profléitheoir agus an t-aistritheoir a dhéanamh

8. An doiciméad deiridh a chomhaontú, an doiciméad ar fad a rith trí na bogearraí seiceála litrithe agus gramadaí an athuair, agus an doiciméad a sheiceáil in aghaidh an phróisis dearbhaithe cáilíochta atá insuite inár mbogearraí aistriúcháin

9. An t-aistriúchán comhaontaithe a easpórtáil amach as ár mbogearraí aistriúcháin agus a chinntiú gurb ionann leagan amach an doiciméid fhoinsigh agus leagan amach an doiciméid aistrithe

10. An t-aistriúchán a sheoladh chuig an gcliant