BAILE ÁR SEIRBHÍSÍ ÁR bPRÓISEAS ÁR nAISTRITHEOIRÍ & TEAGMHÁIL

Ár nAistritheoirí & Teagmháil

ÁR nAISTRITHEOIRÍ

Christopher Donaghy

Christopher Donaghy

Bhain Christopher céim BA sa Léann Ceilteach agus sa Pholaitíocht amach ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, sa bhliain 2008. Bronnadh Máistreacht le Gradam sa Staidéar ar Aistriúchán Gaeilge air sa bhliain 2010. Is saineolaí aistriúcháin agus gramadaí é Christopher agus fuair sé an Séala Creidiúnaithe ó Fhoras na Gaeilge sa bhliain 2013.
christopher@premieririshtranslation.ie

Cormac Donaghy

Cormac Donaghy

Sealbhaíonn Cormac céim BA sa Léann Ceilteach agus sa Pholaitíocht (2008) agus céim MA sa Ghaeilge (2010) ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste. Is speisialtóir teanga atá creidiúnaithe ag Foras na Gaeilge é agus tá an-taithí aige ar sheirbhísí aistriúcháin agus profléitheoireachta a sholáthar do chomhlachtaí rialtais éagsúla agus don Choimisiún Eorpach.
cormac@premieririshtranslation.ie

Déan Teagmháil Linn

Dá mba mhaith leat luachan a fháil le haghaidh obair aistriúcháin, seol ríomhphost chuig info@premieririshtranslation.ie nó chuig ceann amháin de na seoltaí ríomhphoist thuas. Is féidir leat glao a chur orainn ar +44 (0) 778 681 1574 agus ar +44 (0) 770 722 2245 freisin.

 

Tá leabhrán ina dtugtar forbhreathnú níos cuimsithí ar ár gcuid seirbhísí ar fáil ach é a iarraidh freisin.

 

Premier Irish Translation Teoranta
16 Gleann an Dúin Léith
Dún Geanainn
Co. Thír Eoghain
BT71 4BA

 

Email: info@premieririshtranslation.ie